TRUFFORUM
TERUEL
20 22

El GETT representa federacions i associacions de truficultors d’Europa amb representants de França, Espanya, Itàlia, Alemanya, Suïssa, Suècia, Hongria i Eslovènia. Cada any, se celebra una reunió anual de presa de contacte en què es comparteix informació sobre les produccions, problemàtiques i bones pràctiques de cara a millorar el sector de la tòfona a Europa. El 2022, serà Mora de Rubielos a Terol qui proposi l’organització d’aquesta reunió amb el suport d’ATRUTER, la Diputació de Terol i l’EMI.

Programa d’activitats Trufforum Teruel

Jornada de Dinamització del Trufiturisme

Dimarts 14 de juny 2022 de 10 a 12 h. | C/ Molí, 8 Sarrión (Terol)
10.00 h.

Presentació de la jornada.

Alberto Izquierdo Vicente. Vicepresident de la Diputació de Terol.
Daniel Brito García-Mascaraque. President d’ATRUTER
Joaquin Latorre Minguell. Secretari General de l’European Mycological Institute (EMI)
Isabel Doñate Baselga. ATRUTER.

10.30 h.

Reptes i oportunitats del Trufiturisme.

Joaquin Latorre. European Mycological Institute (EMI).

11.00 h.

El marc legal i la gestió de grups trufiturístics.

Pablo Perruca Ubeda. Verdeteruel – Aragó Incoming.

11.30 h.

Debat amb els assistents (Cafè i pastes).

12.00 h.

Fi de la Jornada.

Assemblea General del Grup Europeu Tuber (GETT)

Setembre | Mora de Rubielos i Sarrión (Terol)

Dirigit a: Associacions de Truficultors d’Europa


La reunió comptarà amb programa de conferències, visita a plantacions i al nou Centre d’interpretació de la Trufa a Sarrión

Ex-colegiata de Mora de Rubielos
Vista panorámica de Sarrión
Organitza
Organitza