TRUFFORUM
TEROL
2023

Trufiturisme i vertebració europea dels truficultors centraran les activitats de Trufforum Teruel 2023. La creació i millora de l’experiència al voltant del turisme de la tòfona (trufiturisme) es postula com una oportunitat per a la diversificació de models de negoci i antena de promoció i atractivitat dels territoris productors de tòfona. Per això, és important treballar de la mà dels productors i contribuir a la vertebració de les federacions i associacions de truficultors d’Europa integrades al GETT.

Se celebrarà al desembre de 2023

Més informació aviat
Organitza
Organitza